Tag Archives: Anders Wijkman

Ragn-Sells – ”Cirkulär ekonomi är lönsamt!”

Ragn-Sells samlade den 16/2 en rad aktörer för att tala om hur Sverige kan realisera den cirkulära ekonomin. För näringslivet är det viktigt att inte enbart effektivisera nuvarande linjära affärsmodeller utan att ställa om till verkligt cirkulära affärsmodeller. Det måste vara lönsamt att göra rätt. ”Att utnyttja resurser på ett hållbart sätt finns i vårt […]

Circular economy cuts carbon emissions by 70 percent, by 2030

A new Swedish study shows the huge benefits of enhancing resource efficiency. The proposition is that a circular economy replace the traditional, linear ’take, make & dispose’ model that has dominated the economy so far. In a circular economy all products are designed to fit into a system of recycling, reuse, disassembly and remanufacturing. Waste […]

Ellen MacArthur member of Club of Rome

Circular economy on the global agenda? Yes! With Ellen MacArthur as a full member of the Club of Rome we will accelerate the transition. Today the Ellen MacArthur Foundation announced that Ellen MacArthur is now a full member of the Club of Rome. The Club of Rome is a think tank founded in 1968, containing […]

Debatt: Dags att satsa på cirkulär ekonomi!

Effektiva resursflöden i en tid av ökande råvarupriser. Våra grannländer satsar redan på det. Nu är det dags för cirkulär ekonomi i Sverige! Människan är nu den största påverkande kraften på jorden. Vårt tryck på planeten innebär stora risker för vårt framtida välstånd. Vi har försatt oss i en ohållbar situation. Gränserna för vad planeten […]

Ellen MacArthur in Stockholm

”The young people of today will redesign everything, in a circular loop. In a near future…” Den 25/3 ordnade Cradle Net i samarbete med KTH en kvällsevent där Ellen MacArthur, som är en av världens främsta förespråkare för cirkulär ekonomi, var huvudtalare. Hon inledde med att berätta om sin framgångsrika seglarkarriär som lett henne vidare till […]

”Vi ruinerar naturen!”

Företagare, politiker, medborgare! Vill ni ha en faktaspäckad redogörelse över hur vi ska klara framtidens utmaningar läs: Rockström/Wijkmans nya bok ”Bankrupting nature”. Boken erbjuder en plan för ett radikalt förändrat ekonomiskt system som länkar samman ekonomi med ekologi kallat: Cirkulär ekonomi. – Det är det enda sättet att skapa tillväxt i framtiden, menar Rockström och […]