Så får Sverige en mer cirkulär ekonomi!

För ett år sedan tillsattes en särskild utredare, Ola Alterå, med uppdrag att utreda och föreslå styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi.

Utredningens huvuduppdrag har varit att analysera och föreslå styrmedel för att främja ökad nyttjandegrad och ökad återanvändning av produkter för att därmed förebygga uppkomsten av avfall. Igår presenterades resultatet som kan vara av stort intresse för Svenska företag att känna till. Tanken är att fokusera mera på produkter som håller längre och som kan repareras.

Läs utredningen här!