Tag Archives: Johan Rockström

Debatt: Dags att satsa på cirkulär ekonomi!

Effektiva resursflöden i en tid av ökande råvarupriser. Våra grannländer satsar redan på det. Nu är det dags för cirkulär ekonomi i Sverige! Människan är nu den största påverkande kraften på jorden. Vårt tryck på planeten innebär stora risker för vårt framtida välstånd. Vi har försatt oss i en ohållbar situation. Gränserna för vad planeten […]

”Vi ruinerar naturen!”

Företagare, politiker, medborgare! Vill ni ha en faktaspäckad redogörelse över hur vi ska klara framtidens utmaningar läs: Rockström/Wijkmans nya bok ”Bankrupting nature”. Boken erbjuder en plan för ett radikalt förändrat ekonomiskt system som länkar samman ekonomi med ekologi kallat: Cirkulär ekonomi. – Det är det enda sättet att skapa tillväxt i framtiden, menar Rockström och […]