Drömmen om en skräpfri värld

Människan är det enda djuret som skapar skräp. I naturen: ekosystem, klimatsystemet och bland djuren förekommer inte avfall, ”skräp”. Allting används. I deras samhällen blir det inget avfall. Det är alltså onaturligt med skräp. Vi har ett designproblem. Vi måste ändra oss! Gör om, gör rätt! Jag har inte alla lösningarna men idéerna bakom cirkulär ekonomi […]