Story of Stuff – Microfibrer i våra hav

Små plastfibrer blir ett allt större problem för våra hav. Story of Stuff har gjort en ny film om microplaster som ökar medvetenheten om hur problemen uppkommer. Visst kunde vi designa kläder på ett annat sätt som är mer långsiktigt hållbart?

Syntetiska tyger, som 60% av alla kläder på jorden görs av, har ett stort dolt problem: när de tvättas släpper de ifrån sig små plastbitar – kallade mikrofibrer – som rinner ner våra avlopp, genom vattenreningsverk , och ut i våra floder, sjöar och hav i miljarder. Detta skapar problem som vi inte ens börjat förstå vidden av. Se filmen och hjälp till att påverka klädproducenter att designa ett annat system.

Video – Plast i fisk
BBC-video har för första gången filmat ett litet fiskyngel som äter microplast och som visar hur microplasterna kommer in i näringskedjan. Se filmen här!