Matavfall blir biogas på Gotland

”Ragn-Sells utvecklar sin verksamhet på Gotland genom en förbehandlingsanläggning för organiskt avfall i Roma. Avfallet, som tidigare kördes till fastlandet, blir nu biogas till fordon på ön genom ett samarbete med BroGas och Biogas Gotland.

– Anläggningen är en milstolpe för ekokommun Gotland, säger Björn Jansson, Gotlands regionstyrelses ordförande.

Det är Ragn-Sells befintliga anläggning i Roma som förstärks med en förbehandlingsanläggning för organiskt avfall. Tidigare kördes det organiska avfallet från hushållen – matavfallet – till fastlandet för återvinning genom rötning. Nu blir det istället biogas som stannar kvar på ön.

– Med den här investeringen kan vi sluta kretsloppet lokalt på Gotland och det är glädjande, säger Anders Kihl, affärsområdeschef vid Ragn-Sells.

Ragn-Sells återvinner avfallet på uppdrag av Region Gotland.”

Läs mer!