”Vi ruinerar naturen!”

Företagare, politiker, medborgare! Vill ni ha en faktaspäckad redogörelse över hur vi ska klara framtidens utmaningar läs: Rockström/Wijkmans nya bok ”Bankrupting nature”. Boken erbjuder en plan för ett radikalt förändrat ekonomiskt system som länkar samman ekonomi med ekologi kallat: Cirkulär ekonomi. – Det är det enda sättet att skapa tillväxt i framtiden, menar Rockström och […]