Kommuner nappar på cirkulär ekonomi

Media intresserar sig för mitt engagemang i cirkulär ekonomi. Nyligen skrev Magasinet Miljö & Utveckling en artikel om mitt arbete i Kungsbacka. Utdrag ur texten: ”I en cirkulär ekonomi är kretsloppet slutet och skräp ett minne blott. Nu samlar Kungsbacka kommun stadens centrala näringsliv till en workshop om hur modellen kan anammas i affärslivet.Tanken med […]