Cirkulär logistik

Samordning av varudistribution till de kommunala verksamheterna innebär färre transporter och mindre klimatpåverkan. På flera håll i landet pågår just nu satsningar på att samordna transporter för minska klimatpåverkan men vi ser även andra positiva vinster med satsningarna. Vi kan se fram mot att få renare luft och att bullret i våra städer kommer att minska tack vare färre lastbilar befinner sig centralt – smart på flera plan alltså.

I Ystad infördes detta redan 2013.

– ”I och med samordningen får vi större men färre leveranser varje vecka. Leveranstiderna har blivit mer precisa vilket gör att vi kan planera vårt arbete på ett bättre sätt. Tidigare var de utspridda över hela dagen. Det är samma chaufförer som kör. Ibland blir det avvikelser men det brukar lösa sig då vi har ett gott samarbete med Akkafrakt och deras personal. Vi väldigt nöjda, säger Mats Nilsson på Köpingebro skola.”

Men först av alla var Borlänge kommun som redan 1999 övergick från den gängse affärsmodellen till samordnad varudistribution.
Varudistribution-med-höga-krav

Södertörnssamarbetet Samordnad varudistribution:
upphandlingsodertorn.se

Samordnad varudistribution i Ystad, Simrishamn och Tomelilla:
www.ystad.se

Samlastning Sege Park- 100% fossilfritt:
malmo.se/Stadsplanering–trafik

Även Blekinge har utrett samordningens vinster:
Samordnad-varudistribution