Om Cirkulär Visionär

Jag arbetar för att sprida idén om cirkulär ekonomi, cirkulära affärsmodeller och kollaborativa lösningar till företag, kommuner och politiker genom föreläsningar, workshop och via digital kommunikation. För att klara klimatutmaningarna bör vi öka takten. Att gå mot en cirkulär ekonomi är en naturlig fortsättning. (Se erbjudande nedan.)

Designa för framtiden!

Cirkulär ekonomi erbjuder en positiv modell för att skapa nya lösningar för samtiden och framtiden. På  bloggen ”Cirkulär Visionär” får du kunskap om vad en cirkulär ekonomi innebär, tips om intressanta produkter och tjänster från företag som redan idag arbetar med cirkulära affärsmodeller, intervjuer, forskning, rapporter, egna tankar med mera.

Naturen fungerar perfekt. Material flödar runt i cirkulära kretslopp, allting används (naturen skapar inget avfall) och energin kommer ifrån solen. Vår civilisation fungerar dessvärre mindre perfekt just nu. Jag upplever det som att har vi ett designproblem. Vi bör nu designa om vårt sätt att leva så att vi härmar naturen mer så att planeten kan fortsätter fungera såsom den alltid har gjort sedan urminnes tider.

Jag drivs av ett ständigt brinnande engagemang. Jag vill förstå; tillägna mig kunskap, nå insikt och sprida den vidare. Mitt intresse för kunskap har gjort att jag studerat på tre universitet (Lund, Malmö, Göteborg), folkhögskolor, läst fristående kurser, arbetat som journalist, skrivit egna historiska manus för att hålla guidade turer med mera.  Jag har studerat historia för att förstå samtiden bättre och för att kunna se framtiden. Det har visat sig riktigt.

Jag etablerade företaget Inspirationsbyrån  2007 för att sprida kunskap på ett modernt och inbjudande sätt. Jag har erbjudit de underhållande upplevelserna Walking Dinner i Göteborg och Fyrsafari i Göteborgs Södra skärgård samt guidade turer. Numera ger jag föredrag och workshops om entreprenörskap, tjänstedesign för en hållbar utveckling genom cirkulär ekonomi.

Framtidssäkra ditt företag – Anlita mig som cirkulär visionär!

Välkommen att höra av dig,

Carina Sundqvist, Fil. Mag. Kulturvård
info@inspirationsbyran.se

ERBJUDANDE

Föredrag och workshop
”Cirkulära och disruptiva affärsmodeller”

Cirkulär ekonomi innebär ett nytt och lösningsfokuserat förhållningssätt till att bättre hushålla med våra resurser här på jorden. Systemet ger möjlighet till ökad lönsamhet för företagen, kan skapa nya jobb och det leder till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, men vi är inte där än. Vill du vara med på resan?

Professor Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre, lanserade 2009 forskning kring säkra ”planetära gränsvärden” – vi överskrider just nu fyra av de 9 områdena, bland annat klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Detta är oroväckande då vi självklart behöver leva inom planetens hållbara gränser. EU har redan skärpt avfallsdirektiven inför 2030 och kräver att företagen minskar avfallsmängderna genom bättre resurshushållning. EU-kommissionen har identifierat cirkulär ekonomi som en lösning har avsatt 650 miljoner euro i Horisont 2020 och 5,5 miljarder euro strukturfonderna åt omställningen.

Svenskt näringsliv har ett gyllene tillfälle att gå i bräschen för ett företagande som är välmående och lönsamt men som samtidigt är hållbart och som tar ansvar. Framtidssäkra ditt företag och skaffa dig ett försprång i den tid av omställning som redan pågår. Bollen är redan i rullning!

Förslag till halvdagsupplägg:

– Föreläsning ”Från linjär till cirkulär affärsmodell” med Carina Sundqvist, Cirkulär Visionär /Inspirationsbyrån. Inspiration och orientering kring begreppet cirkulär ekonomi.

– Föreläsning ”Disruptiva affärsmodeller” med Mats Göransson, MGBC. Exemplifierade företeelser och resonemang kring samtidsfrågor som inte nödvändigtvis har klara svar.

– Workshop ”Utveckla cirkulära affärsmodeller”. Gruppvis arbete ifrån företagscase. Avslutande visualisering av gruppernas arbete.

Vänta inte – Ta steg för en cirkulär ekonomi redan idag!

Vi hörs!
Carina

No comments yet.

Kommentera