Miljoner att söka för stadsinnovationer

Många av våra hållbarhetsutmaningar kan lösas av ny teknik och nya innovationer. Avancerad miljöteknik behövs i utvecklingen av nutidens och framtidens städer. Naturvårdsverket satsar nu 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. 17 miljoner fördelas per år via två utlysningar.

Du kan få stöd för: Effektivare energianvändning, förnybara byggmaterial, smarta avfallssystem, kretsloppsanpassade försörjningssystem, minskat buller, smarta kombinationer av befintlig teknik och ekosystemtjänster i byggd miljö. Inkom med din ansökan innan den 28 februari klockan 15.00.

Ansök här!