För kortsiktiga kretslopp inom mobilbranschen

Brister i kommunikationen kring varför det är viktigt att återlämna gamla mobiler, otillförlitliga system för återvinning samt brister i rådande affärsmodell nämns som stora utmaningar för mobilbranschen, i den nya rapporten ”Kortsiktigt kretslopp” från Swedwatch.

”Uppåt 90 % av det globalt genererade avfallet uppskattas hamna i illegala strömmar. I tidigare granskningar har Swedwatch belyst att en stor mängd elektronikavfall hamnar på soptippar i Kina och Ghana, där det bränns för att få fram de värdefulla metallerna. Arbetet sker ofta helt utan skydd och i processen frigörs skadliga ämnen som är farliga för människor och miljö.” skriver Swedwatch.

…”Den tredje utmaningen handlar om att operatörernas rådande affärsmodeller, som bidrar till en hög omsättning av mobiler, inte är i linje med EU:s miljömål om minskat avfall. I produktionen av en enda mobil skapas 86 kg avfall.” skriver Swedwatch.

Min kommentar: De som producerar mobiler kommer att kunna skapa sig en konkurrensfördel om de på ett bättre sätt redan nu tar ansvar för sina mobiler i slutet av mobilens livscykel, det kan jag med stor säkerhet säga eftersom EU:s avfallskrav kommer att skärpas framöver för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Studera gärna Fairphone för att se ett konkret exempel på hur framtidens mobiler produceras då de redan från början är designade för isärtaging, materialseparering och har utbytbara komponenter.

www.swedwatch.org/sv/rapporter/kortsiktigt-kretslopp