Circular 100 – Global companies in transition with Ellen MacArthur Foundation

”Circular 100” är ett globalt nätverk av CEO:s som vill arbeta enligt ramverket ”cirkulär ekonomi”. ”Circular 100” består just nu av 27 organisationer som gått med i satsningen, initierad av Ellen MacArthur Foundation. Bland andra VESTAS, Coca Cola, Desso, M&S, Turn Too, Innoverne går nu vidare med målbilden att verka för en cirkulär ekonomi genom att […]