”Vi ruinerar naturen!”

anderswijkman_ekocentrum

Företagare, politiker, medborgare! Vill ni ha en faktaspäckad redogörelse över hur vi ska klara framtidens utmaningar läs: Rockström/Wijkmans nya bok ”Bankrupting nature”.

bankrupting nature coverBoken erbjuder en plan för ett radikalt förändrat ekonomiskt system som länkar samman ekonomi med ekologi kallat: Cirkulär ekonomi.

– Det är det enda sättet att skapa tillväxt i framtiden, menar Rockström och Wikström i boken.

Det är numera vetenskapligt bevisat att det mänskliga trycket på planeten innebär stora risker för vår framtida välfärd och välstånd. Människan är numera den största påverkande kraften på jorden.Vetenskapen visar att vi har passerat de planetära gränsvärden som har hållit civilisationen säker under de senaste 10 000 åren. Idag finns ett gap mellan ekonomin och ekologin (naturen). Ett gap mellan den finansiella ekonomin och den reella. Vi har försatt oss i en väldigt ohållbar situation.

För att säkerställa ett hållbart samhälle räcker det inte med att ändra det nuvarande systemet, vi behöver ett nytt ekonomiskt system som löser vår långsiktiga resursförbrukning.

– Vi behöver en ”cirkulär ekonomi” som frikopplar rikedom och välfärd från resursförbrukning, och tilldelar naturkapital ett värde samt att förlusten av biologisk mångfald beaktas i de nationella budgetarna, menar Rockström/Wijkman.

I boken anser författarna att en cirkulär ekonomisk modell bör leda till ett reformerat skattesystem: höja skatter på resursanvändning och minskade skatter på arbete. En annan viktig del av en cirkulär ekonomi är att utforma industriella system som återvinner och återanvänder material så att de cirkulerar i loopar eller återgår om möjligt som näring till naturen. Vi bör även fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med förnyelsebar energi. Författarna föreslår att införa en obligatorisk rapportering av stora företag, särskilt banker och finansiella institutioner, om hur deras verksamhet påverkar miljön, särskilt de risker som är förenade med höga kolinvesteringar.

– Det vetenskapliga underlaget är överväldigande. Utan att vidta åtgärder som dessa, utgör människans press på planeten stora risker för framtida välstånd i samhället som vi känner det, säger författarna. Vi har redan överskridit de ”planetära gränser”, vilket destabiliserar jordens, vilket framgår av den senaste tidens flod av extrema väderhändelser.

Anders Wijkman är senior rådgivare vid Stockholm Environment Institute, Sverige och medordförande Romklubben. Han är en före detta ledamot av Europaparlamentet och var politisk chef för FN: s utvecklingsprogram.

Johan Rockström är professor i Natural Resource Management vid Stockholms universitet, och verkställande direktör för Stockholm Resilience Centre. Han ordförande för Framtidsjorden, ett internationellt forskningsinitiativ om global hållbarhet.

Anders Wijkman föreläste den 20/2 2013 på Ekocentrum och jag var där. Wijkmans stora kunskap i ämnet och de lösningar han presenterade gjorde mig än mer övertygad om att cirkulär ekonomi är en viktig del av framtidens livsstil.

Bankrupting nature – denying our planetary boundaries. Anders Wijkman och Johan Rockström. A report to the club of Rome. Medströms Bokförlag. 2012

Läs även ”Den stora förnekelsen” Anders Wijkman och Johan Rockström

/Carina Sundqvist