Ellen MacArthur in Stockholm

”The young people of today will redesign everything, in a circular loop. In a near future…”

Den 25/3 ordnade Cradle Net i samarbete med KTH en kvällsevent där Ellen MacArthur, som är en av världens främsta förespråkare för cirkulär ekonomi, var huvudtalare. Hon inledde med att berätta om sin framgångsrika seglarkarriär som lett henne vidare till att anta en än större utmaning: klimatfrågan.

”I set a goal – to be the fastest one ever to sail around the world” inleder Ellen MacArthur och visst nådde hon dit! Jag som satt i publiken blev imponerad av målmedvetenheten och i hur hon därefter kämpat för att nå delmål efter delmål. Jag kom att tänka på hur viktigt det är med uttalade mål. En riktstjärna att spana mot. Det är så man får saker gjorda. Tänk om kunde sätta ett rejält och uttalat mål i klimatfrågan och att vi sedan alla tillsammans arbetade för att nå det! Precis som Ellen gjort. Med laganda, enighet och gnista.

Tankarna med en cirkulär ekonomi går ut på att låta råvaror (material) fortleva i cirkulära loopar. Vi designar bort skräp. Skräp (avfall) förekommer inte i naturen. Allting används. Skräp är näring och så kan även vi designa vårt samhälle om vi vill. Vi tillför endast förnyelsebar energi. Vi ser att råvarupriserna ökar och att vi måste gräva allt djupare och djupare i gruvorna för att nå värdefulla metaller. Som ett exempel tar uranet slut om 59 år enligt Ellen MacArthur Foundations uträkning. Vad tar vi då? Vind? Våg? Sol? frågar Ellen under sitt föredrag. Att vara mer mån om att låta resurser återföras till företagen och inte till soptippen är av högsta prioritet. Rent slöseri, menar Ellen.

”Better products and better service with new business models in a circular economy.”

Ellen MacArthur har nyligen lanserat ett projekt, Circular economy 100,  där 100 företag erbjuds hjälp att ställa om sina företag enligt cirkulära idéer för mer resurseffektivitet. Bättre kundrelationer får vi på kuppen! Ett av målen med projektet är att ta reda på vilka barriärerna är. Behövs det ny teknologi? Nya försäkringsmodeller? Mer kunskap? Vad är det som stoppar företagen?

Cirulära företag erbjuder bättre service under mer effektiva former, menar Ellen. Det är en naturlig utveckling då företagen ser på kunden mer som en användare än en konsument och det ger mer långsiktiga relationer. För Ellen är det självklart att en cirkulär ekonomi vinner över en linjär, som är förhärskande idag.

Hon tror också att unga som utbildas i att förstå hur vi kan leva i en cirkulär ekonomi har en bättre utgångspunkt för framtiden. Det handlar om att ”See the world though a different lens. Then we see the possibilities!”

Vi ser redan företag som arbetar enligt cirkulära principer. Mattföretagen Shaw Floors och Desso har funnits i många år, O2 (Vodaphone) hyr ut telefoner, Mazuma köper din gamla telefon och låter den säljas vidare, Turntoo office services – hyr ett skrivbord där även ljus ingår! Fler exempel på nytänkande, coola företag som redan idag har cirkulära affärsmodeller är: Michelin, Caterpillar, Renault, Ricoh printers and copiers.

Efter Ellens tal följde en debatt med en namnkunnig panel som var rätt eniga i att: –There is big business opportunity in circular economy, som Thomas Hahn uttryckte det. -”Innovera kring skräp. Återvinningsindustrierna behöver bli hippa! En normändring behövs”, sa Susanne Sweet.

”McKinsey har gjort 3 rapporter för Ellen McArthur Foundation som föreslår att det är möjligt och ekonomiskt gynnsamt att återvinna De visar att nya affärsmodeller att hyra ut och leasa saker är lönsamt”, menade Thomas Hahn.

”Vi behöver entreprenörer och innovatörer som vågar gå från ”business as usual” och tänka nytt” menade panelen i en uppmaning till er entreprenörer som läser detta!

”Circular economy can increase employment opptunities in secondary sector (service). Major benefits for EU economy.” (JKuylenstierna)

”Finite resources for survival on a boat during solo around the world race made Ellen McArthur consider same issues for world”, skrev Johan Kuylenstierna på Twitter efteråt. (JKuylenstierna)

Moderator: Adj. Prof. Johan Kuylenstierna, VD Stockholm Environment Institute

Anders Wijkman, Ordförande Club of Rome, Ordförande för Återvinningsindustrierna,
Dr. Anna Borgeryd, Styrelseordförande Polarbröd. Kreativ strateg med doktorsexamen i konflikthantering, och aktuell med en roman om det ohållbara läget i världsekonomin.
Susanne Sweet, Associate Professor Department of Marketing and Strategy, Stockholms Universitet
Dr. Thomas Hahn, Assisterande professor i Collaborative Environmental Management, Stockholm Resilience Centre.


Cradle Net

Läs alla inlägg från dagen under på Twitter #CESTHLM

Foto: Jeppe D Larsen. Fotoredigering. Tobias Jansson

/Carina Sundqvist
20130406