Ragn-Sells – ”Cirkulär ekonomi är lönsamt!”

Ragn-Sells samlade den 16/2 en rad aktörer för att tala om hur Sverige kan realisera den cirkulära ekonomin. För näringslivet är det viktigt att inte enbart effektivisera nuvarande linjära affärsmodeller utan att ställa om till verkligt cirkulära affärsmodeller. Det måste vara lönsamt att göra rätt.

”Att utnyttja resurser på ett hållbart sätt finns i vårt DNA” sa Ragn-Sells VD Helena Karlsson i sitt välkomsttal.

Helena Karlsson menade att den politiska agendan är tydlig, Sverige ska vara ledande för att leva upp till globala mål. För det krävs förutsättningar för näringslivet att ställa om, att investera i ny teknik och samtidigt klara lönsamheten. Det handlar t ex om att det ska vara mer lönsamt att återvinna och återanvända än att använda jungfruligt material.

Ett förslag som gavs var att inrätta fonder (så som man gjort i Skottland) eller annan typ av finansiering för att minimera risk och ge incitament till att testa innovativa lösningar.

Läs mer i denna rapport från mötet:
Rundabordsmöte om cirkulär ekonomi

Bild: Ragn-Sells