Drömmen om en skräpfri värld

Människan är det enda djuret som skapar skräp. I naturen: ekosystem, klimatsystemet och bland djuren förekommer inte avfall, ”skräp”. Allting används. I deras samhällen blir det inget avfall. Det är alltså onaturligt med skräp. Vi har ett designproblem. Vi måste ändra oss! Gör om, gör rätt!

Jag har inte alla lösningarna men idéerna bakom cirkulär ekonomi erbjuder intressanta ramar för att designa ett annat långsiktigt hållbart samhälle.

Det bygger på långsiktighet framför kortsiktighet, att långsiktigt ta kontroll över resurserna och inte slösa.

Cirkulär ekonomi kallas cirkulär därför att den bygger på att både biologisk näring och tekniskt material hela tiden återgår till systemet i slutna loopar. En annan viktig del är att vi börjar designa för återvinning. Vi bör konstruera produkterna för att ta isär dem så att det enkelt går att sortera och återvinna materialen.

Ta en titt på dessa kortfilmer som visar hur svårt det är idag att ta isär en produkt.

http://takingshitapart.tumblr.com/