Cirkulär ekonomi i 5 enkla steg

Nyfiken på cirkulär ekonomi? Lär dig 5 viktiga cirkulära principer och omsätt dem i praktiken.

1) Cirkulära slutna kretslopp
Ett material dör aldrig i en cirkulär ekonomi. Tänk er att vi härmar naturen. Ekosystem och klimatsystemet fungerar i cirkulära loopar. Alltså borde material såsom polyester, metall och kemikalier också cirkulera och återanvändas. Detsamma gäller biologiska material som komposteras och återförs till naturen. ”Skräp” är näring som på så sätt får ett fortsatt liv.

2) Nya affärsmodeller
Vi hyr ut/leasar produkter till kunden, som blir mer av en användare än en konsument. Företaget tar tillbaka produkten då en är utdaterad eller trasig och behåller materialet så de kan bygga en ny. Produkterna skall vara konstruerade för längre användning, återanvändning, isärtagning och renovering. Vi lagar trasiga produkter och underhåller dem för fortsatt funktion. Detta skapar nya arbetstillfällen och prylar av bättre kvalité!

3) Delat ägande
Funktionen är viktigare än själva ägandet. Vill du borra ett hål vill du ha tillgång till en borr, men behöver inte nödvändigtvis ha en egen. En bilpool är ett bra exempel. När fler människor kan dela på produkten spar vi på resurserna. Företagen säljer färre bilar men behåller ägandet (materialresursen) och kan sälja fler av de dyra modellerna av bättre kvalité, eftersom fler har råd att köra dem.

4)  Servicesamhälle
Vi styr om samhället så att det mer bygger på service, ett tjänstesamhälle som inte är lika produktintensivt som nu. Vi skapar nya tjänster och samarbeten som blir till nyttan både för kunder och företagen. Endast fantasin sätter gränsen.

5)   Förnyelsebar energi
Vi måste stänga dörren till fossila bränslen. Fossila bränslen ger luftburet skräp; luftföroreningar (t ex. CO2) som leder till växthuseffekt och ändrat klimat. Därför använder vi endast förnyelsebar energi för att framställa produkter och driva samhället.

/Carina Sundqvist

Samhällsentreprenör och tjänstedesigner som ser en stor potential i cirkulär ekonomi. 

Om du har frågor så maila mig gärna.