Cirkulära företag är framtiden menar The Guardian

Företagen spelar en enormt stor roll i att driva fram en global cirkulär ekonomi menar The Guardian idag i en ny videofilm i samarbete med Accenture .

Filmens budskap är att eftersom de negativa effekterna av klimatförändringarna nu är kännbara, bristen och kostnaderna för råvaror ökar, är ”business as usual” inte längre ett alternativ. Radikala åtgärder krävs och företagarvärlden är bäst lämpad att driva utvecklingen. Det handlar om att kontrollera sitt avfall, använda renare energikällor och samarbeta med icke-statliga organisationer (NGO) och regeringar. Detta är några av de sätt som företagen kan hjälpa till att bygga en cirkulär ekonomi.

Filmens speaker i min fria översättning

”Vi konsumerar mer nu än vi någonsin gjort. År 1970 konsumerades det för 7 biljoner dollar och idag år 2013 är den siffran 25 biljoner dollar! Det mesta av den konsumtionen görs av medelklassen och den medelklassen expanderar. Medelklassen i världen var 1,8 miljarder personer år 2012, beräknas vara 3,2 miljarder år 2020 och 4,9 miljarder år 2030. De flesta är boende i Asien och de tänker hållbart i sin konsumtion. 50% av den kinesiska medelklassen säger att de skulle spendera mer på en produkt som visar sitt CO2 fotavtryck. Detta innebär en enorm affärsmöjlighet för företag som erbjuder hållbara lösningar.

Men  för att åstadkomma dessa produkter/tjänster är ”business as usual” inte ett alternativ. Råvarupriserna ökar och effekterna av miljöförstörelse börjar påverka produktiviteten. Samtidigt kommer klimateffekterna börja märkas. Företag gör  ansträngningar idag för att minska sin klimatpåverkan, genom att reducera sin användning av råmaterial, kontrollera utsläpp och avfall, utveckla och använda renare energikällor, men skalan på problemen är för stor.

Även om Kina gör allt för att reducera sina utsläpp av klimatgaser kommer konsumtionen/livsstil ändå ge ett utsläpp av 15 GTON av CO2 ekvivalenter vid 2030. Det är dubbelt så mycket som USA släppte ut 2007.

Konsumenternas efterfrågan driver tillväxt och därför kommer regeringar inte bli så intresserade av att göra förändringar.

Vad vi behöver är radikal handling! Företagen är de som är bäst lämpade att skapa en ny cirkulär ekonomi och utveckla de innovativa, hållbara system som kommer göra en riktig skillnad. Vi kan koppla bort tillväxt från konsumtion. Vi behöver också samarbeta och skapa nya kontakter mellan styrande, företag och NGO:s, och arbeta från botten och upp för att involvera alla.

Hur kan din organisation/företag vara med och skapa en hållbar framtid?”

Vad gör vi i Sverige för att skapa en cirkulär ekonomi?

Se filmen!

http://www.guardian.co.uk/sustainable-business/video/circular-economy-challenges-opportunities-business

The Guardian i samarbete med Accenture

/Carina Sundqvist
Cirkulär Affärsutvecklare
Inspirationsbyrån
20130516