Circular 100 – Global companies in transition with Ellen MacArthur Foundation

”Circular 100” är ett globalt nätverk av CEO:s som vill arbeta enligt ramverket ”cirkulär ekonomi”. ”Circular 100” består just nu av 27 organisationer som gått med i satsningen, initierad av Ellen MacArthur Foundation.

Bland andra VESTAS, Coca Cola, Desso, M&S, Turn Too, Innoverne går nu vidare med målbilden att verka för en cirkulär ekonomi genom att utveckla nya affärsmodeller, skapa kunskapsbanker (online bibliotek) om olika material samt arbeta med sitt eget företags utveckling inom att designa hållbart från början.

Idag släpptes ytterligare en animering från Ellen MacArthur Foundation. Denna video förklarar hur företagen arbetar inom ”Circular 100”. Målet är att snarast nå 100 globala företag som vill delta i omställningen och vara föregångare för en cirkulär framtid.

Se filmen och tipsa om cirkulär ekonomi på ditt företag.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zkoSmXxFeoY

Vill du veta mer om hur cirkulär ekonomi kan vara fördelaktigt för ditt företag? Kontakta mig!

www.inspirationsbyran.se