1 maj-Bloggtal!

Jag kom igår på idén att göra ett 1 maj bloggtal därför att jag inte är med i något politiskt parti men har mycket att säga. Välkommen till dagens brandtal om cirkulära affärsmodeller riktat till framsynta företagare i Sverige.

 “If you wait for the customers to tell you what to do – then you are too late.” Henry Ford

Hur kan en cirkulär ekonomi kan gynna oss företagare? Är detta verkligen lönsamt? Varför ska företag arbeta med cirkulära affärsmodeller?

I mitt 1 maj-tal ut i blogg-etern ska jag ge exempel på hur en cirkulär affärsmodell ser ut, berätta hur vi skapa lönsamhet genom den samt ge ett antal företagsexempel.

Vi ser idag en värld med allt ökande råvarupriser. Det blir allt dyrare att ta fram material ur gruvorna. Vissa material håller till och med på att ta ”slut”. (dvs. de blir inte lönsamma att ta fram). Det har talats ett tag om peak oil, men nu talas det om ”peak everything”. En standarddator innehåller cirka 60 olika råvaror! En mobiltelefon, med en medellivslängd på 18 månader, innehåller sällsynta metaller såsom tantal, antimon och kobolt och den återvinns inte i den utsträckning som är önskvärt. Indium som används till pekskärmar beräknas peaka redan om 4 år enligt Heinberg, författaren till boken ”Peak everything” och  den amerikanska energimyndigheten (US Department of Energy, lithicresourses). Vad gör vi då? Vi vill ju fortsätta ha pekskärmar.

Men som vi vet så kan ingenting försvinna på jorden, allt finns fortfarande kvar men ligger någon annanstans. T ex. på våra vindar, i byrålådor men främst på soptippen. Värdefulla metaller och material slarvar vi med och slänger bort. Vi har idag inte tillräckligt bra system, för att låta materialen fortsätta leva. Men det ska vi skapa!

Materialen borde cirkulera i slutna loopar. En loop för biologiskt material och en för det tekniska. Vi tillför endast förnyelsebar energi. Detta kallar vi en cirkulär ekonomi!

I framkant

Det är smart att redan nu anamma en cirkulär affärsmodell för våra företag. Då kommer vi ha en fördel i den globala konkurrensen. Ett företag som redan arbetar på detta sätt är ”Desso” i Holland. De hyr ut heltäckande golvmattor.

Så här ser affärsmodellen ut: Idén är att få tillbaka plastmaterialet (nylon 6 (PA6) och polyolefin) som mattan är gjord av, så att Desso kan göra en ny matta. De har designat affärsmodellen och den tekniska processen för återförandet av materialet. Om jag är kunden är jag ute efter funktionen: Jag vill ha något skönt att gå på inomhus, en matta. Jag behöver inte äga den. Desso´s lösning är ett abonnemang.

Så här går det till:

1)      Jag beställer mattan. Desso lägger ut mattan hos mig.

2)      Mattan är utsliten, Desso hämtar mattan, kör den tillbaka till fabriken.

3)      Åter i fabriken, hackas mattan sönder i smådelar som blir råmaterial för en ny matta

4)      Materialet smälts ned och en ny matta är i produktion. Cirkeln är sluten.

Slutsats: Desso behöver aldrig köpa in nytt råmaterial  (tex. olja) eftersom de fortsätter äga materialet hela tiden och får igen det från kunden och kan tillverka nya mattor. Detta ger stora ekonomiska vinster. Det går bra för Desso. Vinster för kunderna då de alltid har en fräsch och funktionsduglig matta på golvet. Men även vinster för miljön!

DESSOCarpet_Tile_EcoBaseDesso_matta1


Steget före

Företag har allt att vinna på en cirkulär affärsmodell, likt Desso, kan vi designa våra affärsmodeller utifrån vad vi gör. Starta den processen redan idag kommer ni möta framtiden på ett bättre sätt.

Låt mig ta en jämförelse. Minns ni när freonet förbjöds… Det var en svår miljöfråga. Freon förstörde vårt skyddande ozonlager. Och därför förbjöds detta ämne tillslut. Freon fanns i kylskåp. Men det  fick inte användas längre. Alla de som tillverkade kylskåp med freon drabbades hårt. Vilka drabbades inte lika hårt: Elektrolux. Därför att de hade redan tagit fram ett kylskåp utan freon! Så kunderna  kunde köpa sina kylskåp av dem!

CO2 – dagens utmaning

Vilka problem ser vi idag? Vad är nästa freon att förbjudas? CO2-utsläpp är ett stort problem och det leder till växthuseffekt. Vem vet om CO2 kommer att behövas beskattas hårt framöver för att hantera problemen? Här gäller det ha framförhållning. Det blir en konkurrensfördel att redan nu tänka på detta.

Med en cirkulär affärsmodell är ni redan igång, ni låter materialen fortleva i slutna loopar och tillför endast förnyelsebar energi.

Företagare! Starta diskussionen kring en cirkulär ekonomi med er styrelse, med er VD eller ansvariga redan idag. Alla ska känna till detta. Få in det i verksamheten. Skapa god framförhållning!

Tänk på att: 

1)      Designa produkten för isärtagning/återvinning

2)      Sluta materialen i biologiska – tekniska loopar

3)      Designa för funktionsförsäljning

4)      Skapa abonnemang/hyrmodeller

5)      Tillföra förnyelsebar energi

Börja med ETT projekt som har en cirkulär affärsmodell. Hur kan det se ut? Behöver ni mer input? Kontakta mig, jag kan hjälpa ditt företag att utveckla cirkulära affärsmodeller!

Tack för ordet! Lycka till!

Carina Sundqvist,

Affärsutvecklare, cikrulära affärsmodeller.
Fil. Mag. Kulturvård
VD Inspirationsbyrån

Artikel Miljöaktuellt

Redesign our future (video, EllenMacArthurFoundation)