Alla nybyggda franska hus ges solpaneler eller växttak

I Frankrike ska alla nya hus som byggs ha antingen solpanel eller växttak. När får Sverige samma policy?

En ny lag som nyligen antogs i Frankrike säger att alla nya byggnader som byggs i kommersiella zoner i Frankrike måste delvis vara täckta av antingen växter eller solpaneler.

Gröna tak, som de kallas, har en isolerande effekt som bidrar till att minska den mängd energi som behövs för att värma en byggnad under vintern eller kyla på sommaren. De kan behålla regnvatten och minska problem med avrinningen, och erbjuder även fåglar en plats att kalla hem i den urbana djungeln.

Gröna tak är redan mycket populärt i Tyskland och Australien, samt i den kanadensiska staden Toronto! Detta genom att en lag antogs 2009 i Toronto som påbjöd gröna tak på alla nya industri- och bostadshus.

France Declares All New Rooftops Must Be Topped With Plants Or Solar Panels