Cirkulär ekonomi för företagare – Framtidsveckan Alingsås 25/3

Nyfiken på nya lösningar? Upptäck vad en cirkulär affärsmodell kan innebära för ditt företag. Välkommen till ett inspirerande föredrag med mig, Carina Sundqvist, ikväll.

Cirkulär ekonomi är tankesättet som tar oss vidare från en linjär till en cirkulär ekonomi. Idén handlar inte om att enbart ”minska miljöpåverkan” utan det handlar istället om att göra rätt från början. Att planera för effektiv ”recirkulering”, av både biologiska och tekniska resurser, har visat sig ge långsiktig hållbarhet på många plan. Föreläsningen ger dig klarhet i vad begreppen cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle innebär samt vad idéerna lett till i praktiken.

Carina Sundqvist är Fil Mag. Kulturvård, styrelseledamot i CradleNet och driver bloggen ”Cirkulär visionär”. www.cirkularvisionar.se

Efteråt samlas vi till ett interaktivt samtal, med NUTiA, där du får testa på att skapa cirkulära affärsidéer. www.nutia.se

25 mars kl 19-21
Rådslaget, Rådhuset, Stora torget, Alingsås

Arrangör
Omställning Alingsås, NUTiA och Näringslivsenheten, Alingsås kommun

Kontaktperson
Martin Olsson, 070 2817096, larsmartinolsson@yahoo.com
Anmälan Näringslivsenheten naringsliv@alingsas.se


Framtidsveckan Program