Archive / plast

RSS feed for this section

För kortsiktiga kretslopp inom mobilbranschen

Brister i kommunikationen kring varför det är viktigt att återlämna gamla mobiler, otillförlitliga system för återvinning samt brister i rådande affärsmodell nämns som stora utmaningar för mobilbranschen, i den nya rapporten ”Kortsiktigt kretslopp” från Swedwatch. ”Uppåt 90 % av det globalt genererade avfallet uppskattas hamna i illegala strömmar. I tidigare granskningar har Swedwatch belyst att […]

ADIDAS ANVÄNDER POLYESTER FRÅN OCEANERNA

Adidas har satt ett nytt ambitiöst mål om att de hädanefter endast ska använda polyester som kommer från återvunnet ocean-skräp, det vill säga fiskenät och annan plast som annars flyter omkring i våra hav. ”This way there is no reason why materials with similar characteristics to those that we use every day with conventional production […]

The plastic age – feat. Pharrell Williams

Vissa material cirkulerar på ett sätt som vi inte avsett eller ens tänkt på. Plast är ett sådant material som vi tappat kontrollen över. Här krävs krafttag för att sluta loopen och få plaster att cirkulera i kontrollerade kretslopp, istället för att snurra runt fritt i naturen. Plast är som sagt ett problematiskt material ur […]