FAIRPHONE 2 – SMARTPHONE I MODULER

FairPhone2 är en mobil som du enkelt kan reparera på egen hand för att få den att hålla längre.

På det holländska företagets hemsida kan du beställa delar och få reda på hur du gör. Du kan även se filmer som handlar om hur de arbetar med att skapa en ”fair” phone, alltså en telefon som skapats med goda arbetsförhållanden för dem längst ned i leverantörskedjan. Telefonen har:

* Lång livslängd – enkel att ta isär och reparera själv
* Miljövänlig tillverkning
* Tillverkad utan ”konfliktmetaller”
* Rättvisa arbetsvillkor för anställda längst ned i leverantörskedjan
* Planer om att kunna uppgradera telefonen

Fariphone2 review

FairPhone resourses

VIDEOS