Archive / EUfinansiering

RSS feed for this section

Cirkulär logistik

Samordning av varudistribution till de kommunala verksamheterna innebär färre transporter och mindre klimatpåverkan. På flera håll i landet pågår just nu satsningar på att samordna transporter för minska klimatpåverkan men vi ser även andra positiva vinster med satsningarna. Vi kan se fram mot att få renare luft och att bullret i våra städer kommer att […]

EU-miljarder för cirkulär ekonomi

Nu är EU:s storsatsning på cirkulär ekonomi i full gång. Den finansiering på över 650 miljoner euro från Horisont 2020 och 5,5 miljarder euro från strukturfonderna som avsatts har börjat göra nytta. Särskilt bygg- och rivningsbranschen är prioriterad och där kommer vi få se ökade krav på återvinning av material (förbättrad sortering) för att minska […]